Alumni der sv. IDent

 

De alumnivereniging van sv. IDent is speciaal opgericht voor de afgestudeerden van de studieroute Crime Science en de opleiding Forensisch Onderzoek (dus ook voor niet leden van IDent!). Het voornaamste doel van de vereniging is om het onderlinge contact tussen afgestudeerden te behouden zodat er een netwerk kan worden opgebouwd dat niet alleen gezellig is, maar ook zeer nuttig kan zijn voor je (toekomstige) carrière. Dit doel proberen wij te bereiken door onder andere het volgende aan te bieden:

 

  • Makkelijker contact met oud-studiegenoten d.m.v. activiteiten;
  • Vier keer per jaar een update vanuit de commissie d.m.v. een nieuwsbrief;
  • Interessante links op de website en updates vanuit het werkveld;
  • Mogelijkheid tot het bijwonen van het IDent symposium en gastlezingen gedurende het hele collegejaar;
  • Mogelijkheid tot het bijwonen van het jaarlijkse minisymposium van de Alumni der sv. IDent. Hier spreken alumni-leden over hun carrière en is er een netwerkborrel;
  • Een uitgave van het verenigingsblad 4n6 wordt ter beschikking gesteld.

 

Kernwaarden voor onze vereniging zijn dan ook ‘informeel’, ‘netwerk’ en ‘carrière’.
Voor vragen, opmerkingen of anderzijds met betrekking tot de Alumni der sv. IDent kun je contact opnemen met de commissie. Dit kan door te mailen naar alumni@sv-ident.nl.

 

Vriendelijke groet,

Els, Rick, Bas, Stella & Jitske