Sv. IDent kent ook een Raad van Toezicht. Dit orgaan helpt het bestuur door toezicht te houden en om advies te geven. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een adviserend orgaan binnen sv. IDent. Wij zijn er om het bestuur te ondersteunen bij het besturen van de vereniging. Wij geven het bestuur waar nodig advies. Daarnaast kan het bestuur ook altijd beroep doen op de adviezen van de RvT. De RvT bestaat uit leden met verschillende achtergronden en ervaringen. Hierdoor hebben wij een realistisch beeld van wat er gaande is binnen de vereniging.